tyr069
Nickel Bitcoiner
Nickel Bitcoiner
Posts: 30
Joined: Mon May 10, 2021 2:15 pm
Contact: Telegram

Det finns ett nytt blockchain-projekt, de decentraliserar cloud computing!

Thu May 27, 2021 5:19 pm

Ethernity CLOUD revolutionerar molndatorbranschen genom blockchain. De kommer att tillhandahålla ett säkert ekosystem där datakonfidentialitet respekteras i hög grad, samtidigt som molnbearbetningskostnaderna sänks på grund av ekosystemets decentraliserade nätverk. Vetenskapssamhället visar stort intresse för detta projekt! Många konfidentiella strategiska partnerskap sker (forskningsinstitut, universitet och stora företag)
Deras kärnpelare är:
Decentralisering
Sekretess
Hög tillgänglighet
Webbplatsen är ethernity.cloud
Försäljningsstartdatumet tillkännagavs på alla deras sociala mediekanaler. På telegram säger de att en offentlig försäljning snart kommer att följa. På telegram (t.me/ethernitycloud) svarar de på alla frågor du kan ha efter att ha undersökt dem på webbplatsen.
Vad tycker du om detta projekt?

Return to “Svenska”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest