tyr069
Nickel Bitcoiner
Nickel Bitcoiner
Posts: 30
Joined: Mon May 10, 2021 2:15 pm
Contact: Telegram

Има нов блокчейн проект, те децентрализират облачните изчисления!

Thu May 27, 2021 12:17 pm

Eternality CLOUD революционизира индустрията на изчислителните облаци чрез блокчейн. Те ще осигурят безопасна екосистема, при която поверителността на данните се зачита изключително много, като същевременно намалява разходите за облачни изчисления поради децентрализираната мрежа на екосистемата. Научната общност проявява голям интерес към този проект! Срещат се много поверителни стратегически партньорства (изследователски институти, университети и големи компании)
Техните основни стълбове са:
Децентрализация
Поверителност
Висока наличност
Уебсайтът е ethernity.cloud
Предварителната начална дата беше обявена във всички техни канали в социалните медии. По телеграмата те казват, че скоро ще последва публична продажба. По телеграма (t.me/ethernitycloud) те отговарят на всички въпроси, които може да имате, след като ги проучите на уебсайта.
Какво мислите за този проект?

Return to “български (Bulgarian)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests