acgih
Posts: 1
Joined: Tue Dec 24, 2019 8:30 am

آنالیز خطرات شغلی

Tue Dec 24, 2019 8:44 am

آنالیز خطرات شغلی سازمان OSHA

آنالیز خطرات شغلی سازمان OSHA


فهرست:
 • این دستورالعمل برای چه کسانی تدوین شده است؟
  خطر چیست؟
  آنالیز خطرات شغلی چیست؟
  چرا آنالیز خطرات شغلی مهم است؟
  آنالیز خطرات شغلی چه ارزشی دارد؟
  چه شغل هایی برای آنالیز خطرات شغلی مناسب هستند؟
  از کجا باید شروع نمود؟
  نمایی کلی از مراحل کاری یا وظایف
  چگونه خطرات محیط کار را شناسایی کنیم؟
  چه مواردی از سناریوهای خوب خطرات کسب می گردد؟
  برای انجام آنالیز خطرات شغلی چه سوالاتی را می توانید مطرح نمایید؟
  دیگر عوامل موثر در وقوع حادثه
  چقدر احتمال وقوع یک حادثه وجود دارد؟
  مثال : تراشکاری (سنگ زنی) آهن ریخته گری شده : مراحل کاری
  چگونه مانع خطرات شده یا آنها را اصلاح نماییم؟
  قبل از شروع آنالیز خطرات شغلی چه عوامل دیگری برای انجام آن نیاز است؟
  چرا باید آنالیز خطرات شغلی مورد بررسی دوره ای قرار گیرد؟
  چه زمانی بکارگیری افرادی حرفه ای برای هدایت آنالیز خطرات شغلی مناسب می باشد؟
  برنامه ها، خدمات و کمک های OSHA
  چگونه برنامه مدیریت ایمنی و بهداشت به کارفرمایان و کارگران کمک می کند؟
  چگونه مشاوره های OSHA به کمک کارفرمایان می آید؟
  آیا ممکن است یک کارفرما بدلیل تخطی از دریافت کمک های مشاوره ای دادگاهی شود؟
  برنامه های داوطلبانه مربوط به حفاظت شغلی چه هستند؟
  نحوه عملکرد و تاثیر گذاری (VPP) چگونه است ؟
  چگونه برنامه داوطلبانه حفاظت شغلی (VPP) به کارفرمایان و کارگران کمک می کند؟
  چگونه OSHA بر برنامه های (VPP) نظارت می نماید؟
  پیوست 1
  سلسله مراتب و اثر بخشی کنترل خطرات
  کنترل های مهندسی
  کنترل های مدیریتی (اجرایی)
  وسایل حفاظت فردی
  پیوست2: خطرات عمومی و تشریح آن
  پیوست3: فرم نمونه آنالیز خطرات شغلی

مقدمه
این دستورالعمل برای کارفرمایان، سرکارگران و سرپرستان تدوین شده است. البته کارگران را نیز به استفاده از اطلاعات مربوط به این دستورالعمل به منظور آنالیز محل کار خود و تشخیص خطرات محل کار برای گزارش به مقام های مسؤول تشویق می نماید. این دستورالعمل بیان می کند که آنالیز خطر شغلی چیست و راهنمایی برای آنالیز گام به گام خطرات ارایه می دهد.


خطر چیست؟

خطر مكانیکی

خطر عبارت است از: قابلیت ایجاد یک آسیب. در عمل، خطر، اغلب با شرایط با فعالیت هایی همراه است که در صورتی که از کنترل خارج شوند می توانند سبب بروز یک جراحت یا بیماری گردند. فهرستی از خطرات و شرحی از آنها در پیوست ۲ آمده است. شناسایی مخاطرات و حذف یا کنترل آنها در اسرع وقت به پیشگیری از جراحات و بیماری ها کمک می کند.

آنالیز خطرات شغلی چیست؟

آنالیز خطرات شغلی تکنیکی است که بر وظایف مربوط به یک شغل به عنوان روشی برای شناسایی خطرات قبل از وقوع آنها تمرکز دارد. تمرکز این روش بر ارتباط بین کارگر. وظایف. ابزارها و محیط های کاری می باشد. در حالت ایده آل و بعد از شناسایی خطرات کنترل نشده . کارفرما قادر به حذف و یا کاهش آنها در یک سطح قابل قبولی از ریسک می باشد.


چرا آنالیز خطرات شغلی مهم است؟

بسیاری از کارگران هر روزه در محیط کار آسیب می بینند و یا جان خود را از دست می دهند. ایمنی و بهداشت می تواند به تجارت، کار و زندگی شما معنا بخشد. شما می توانید به جلوگیری از وقوع جراحات و بیماری از طریق بررسی عملیات کاری در محیط کارتان، سازماندهی رویه های مناسب کاری و اطمینان از اینکه تمامی کارکنان آموزش های لازم را دیده اند کمک نمایید. یکی از بهترین راه ها برای تعیین و سازماندهی مناسب رویه های کار به انجام آنالیز خطرات شغلی می باشد. آنالیز خطرات شغلی یکی از مولفه های الزامات جامع سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت محسوب می گردد.


آنالیز خطرات شغلی چه ارزشی دارد؟

سرپرستان می توانند با استفاده از یافته های بدست آمده از آنالیز خطرات شغلی نسبت به حذف خطرات و یا جلوگیری از وقوع آنها در محیط کار اقدام نمایند. چنین عملی به احتمال زیاد به کاهش جراحات و بیماری های کارگران امن تر شدن محیط کار، روش های کار موثرتر. کاهش هزینه های مربوط به غرامات کارگران و افزایش بهره وری کارگران می انجامد. همچنین این آنالیزها می تواند ابزاری ارزشمند برای آموزش کارکنان جدید در انجام ایمن کارشان به شمار آید.

برای اینکه آنالیز خطرات موثر واقع شود، مدیریت باید تعهد خود را نسبت به ایمنی و بهداشت از طریق اصلاح هرگونه خطر کنترل نشده که شناسایی شده است. نشان دهد.
در غیر اینصورت مدیریت اعتبار خود را از دست داده و زمانی که شرایط خطرناک، کارگران را تهدید می کند آنها نسبت به اعلام آن شرایط به مدیریت بی میل می شوند.

چه شغل هایی برای آنالیز خطرات شغلی مناسب هستند؟
شغل های مناسب برای انالیز خطرات
یک آنالیز خطرات شغلی می تواند برای طیف وسیعی از شغل ها در محیط کار شما انجام شود. اولویت انجام این کار برای انواع مشاغل مشروحه ذیل می باشد.

مشاغلی با بالاترین نرخ جراحت یا بیماری
مشاغلی با پتانسیل وقوع جراحات یا بیماری های شدید یا ناتوان کننده، حتی اگر سابقه ای از وقوع چنین حوادثی در محیط کار وجود نداشته باشد.
مشاغلی که در آنها یک خطای ساده انسانی می تواند به یک حادثه یا جراحت شدید منجر گردد.
مشاغلی که عملیات اجرایی آن برای شما جدید بوده یا در فرایندها و رویه ها دستخوش تغییر می شوند.
مشاغلی که به اندازه کافی پیچیده بوده و نیازمند دستورالعمل های نوشتاری می باشند.

از کجا باید شروع نمود؟
١- دخیل کردن کارکنان شما: بسیار مهم است که کارکنان شما در فرایند آنالیز خطرات دخیل باشند. آنها درک منحصر به فردی از کار داشته و این دانش برای یافتن خطرات بسیار ارزشمند است. درگیر کردن کارکنان کمک به حداقل رساندن اشتباهات سهوی نموده، از کیفیت آنالیزهای انجام گرفته اطمینان حاصل گردیده و کارگران راه حل ها را به جان می خرند. چرا که خود را در برنامه های ایمنی و بهداشت سهیم می دانند.

۲- مرور تاریخچه حوادث: تاریخچه حوادث و بیماری های شغلی در سایت های کاری که نیازمند تدبیر اصلاحی بوده اند. خساراتی که نیازمند اصلاح یا جابجایی بوده اند و هر رویداد شبه حادثه که حادثه یا خساراتی را در پی نداشته است. اما می توانست به آن دچار شود می بایست با همراهی کارکنان مورد بررسی قرار گیرد.

۳- انجام بررسی مقدماتی شغل: بحث و تبادل نظر با کارکنان در خصوص وجود خطراتی که از وجود آنها در جریان کار و محیط کاری خود آگاهی دارند. ایجاد طوفان ذهنی در کارکنان به ارائه ایده های نو برای حذف و یا کنترل خطرات کاری کمک می نماید. در صورت وجود هرگونه مخاطره ای که زندگی یا سلامتی کارکنان را در وضعیت خطرناکی قرار دهد ، اقدام فوری برای حفاظت از کارگران بکار گرفته شود. مشکلاتی که می توانند به آسانی اصلاح شوند، می بایست در اسرع وقت اصلاح گردند. انجام کارهای اصلاحی را تا اتمام آنالیز خطرات شغلی به تعویق نیاندازید. این امر تعهد کارفرمایان را به ایمنی و بهداشت نشان داده و آنان را قادر می سازد تا بر روی خطرات و مشاغلی که با توجه به پیچیدگی های آنها نیاز به مطالعه بیشتری دارند. تمرکز نمایند.

برای آن دسته از خطراتی که در حال حاضر ریسک های غیر قابل قبول را مشخص می کنند . ارزیابی انواع کنترل مخاطره انجام پذیرد. اطلاعات بیشتر در مورد کنترل خطرات در پیوست ۱ ارائه شده است.

۴- فهرست بندی، رتبه بندی و تعیین اولویت هایی برای مشاغل مخاطره آمیز

فهرستی از مشاغل به همراه خطراتی که معرف ریسک های غیر قابل قبول هستند. بر اساس مشاغلی که بیشترین احتمال وقوع و پیامدهای بسیار شدید دارند. تهیه گردد. این مشاغل اولویت اول آنالیز محیط کار می باشد.

۵- تهیه نمایی کلی از مراحل کاری یا وظایف :

تقریبا هر شغلی می تواند به وظایف شغلی یا مراحل کاری تقسیم شود. با شروع آنالیز خطرات شغلی ، کارکنان انجام دهنده هر شغلی مورد مشاهده قرار گرفته و فهرستی از هر مرحله کاری که توسط کارگر انجام می گیرد. بدست می آید. نسبت به ثبت اطلاعات کافی جهت توصیف هر فعالیت کاری بدون آنکه به جزئیات خیلی زیادی پرداخته شده باشد. اقدام لازم بعمل آید. همچنین از تفکیک مراحل کاری چنانچه به جزئیات بسیار طولانی پرداخته شده باشد یا چنان گسترده باشد که مراحل اساسی فعالیت های کاری را در بر نگیرد اجتناب شود. داده های اطلاعاتی دیگر کارکنانی که کار مشابه انجام می دهند. می تواند برای اقدام مقتضی ارزشمند واقع گردد. در ضمن، بازنگری مراحل کاری با کمک کارکنان این اطمینان را به کارفرمایان می دهد که چیزی را از قلم نمانده باشد. باید اشاره شود که کارفرما در حال ارزیابی خود شغل است و نه عملکرد شغلی کارمند. کارکنان را در تمام مراحل آنالیز از مرور مراحل و رویه های شغل تا بحث و تبادل نظر در مورد مخاطرات کنترل نشده و راه حل های توصیه شده دخالت دهید. گاهی اوقات در انجام آنالیز خطرات شغلی، تصویربرداری و یا فیلمبرداری از فعالیت های کاری کارگران می تواند مفید واقع شود. چنین پرونده های بصری می تواند منابع سودمندی در زمان آنالیز دقیق تر کار باشند.

چگونه خطرات محیط کار را شناسایی کنم؟

شناسایی خطرات

آنالیز خطرات شغلی، تمرین یک کار کارآگاهی است. هدف شما کشف موضوعات مشروحه ذیل است

چه کاری به اشتباه می تواند انجام شود؟
پیامدها چیست؟
چگونه می تواند رخ دهد؟
دیگر عوامل موثر چه می باشند؟
چقدر احتمال آن وجود دارد که یک مخاطره به وقوع بپیوندد؟

جهت سودمند بودن آنالیز خطرات شغلی، پاسخ های ارائه شده به این سوالات به شیوه ای پایدار مستند شود.

توصیف یک مخاطره به این روش به شما کمک می کند تا از تلاش های خود برای حذف خطرات اطمینان حاصل کنید و اجرای کنترل های خطرات به هدف قرار دادن مهم ترین عوامل مؤثر در خطرات کمک می کند.

سناریوهای خوب خطرات، موارد زیر را توضیح می دهند:

کجا اتفاق افتاده است؟ (محيط)
برای چه کسی یا برای چه چیزی اتفاق افتاده است (تماس)
چه عاملی به مخاطره سرعت بخشیده است (برانگیزاننده)
نتایج حاصله از وقوع رخداد مخاطره (پیامد) و
هر عامل موثر دیگر

به ندرت یک مخاطره، حالت ساده ای از یک علت منحصر به فرد ناشی از یک اثر منحصر به فرد می باشد. در بیشتر اوقات، روند و زنجیره ای متشکل از بسیاری از عوامل در ایجاد مخاطره سهیم می باشند. در اینجا مثالی از یک سناریوی خطر بیان می شود.

در یک آهنگری (محيط) در خلال جمع آوری و تمیز کاری اشیاء (عامل برانگیزاننده)، دست یک کارگر (تماس) در معرض تماس با یک چرخدنده دوار قرار می گیرد. بلادرنگ دست او بداخل ماشین کشیده شده و انگشتان او به سرعت قطع می گردد (پیامد).

برای انجام آنالیز خطرات شغلی شما می توانید سوالات زیر را مطرح نمایید.
چه اشتباهی رخ داده است؟ دست کارگر در تماس با جسم دواری بوده که آن را «گیر انداخته» و به درون ماشین می کشد.
چه پیامدهایی را در پی داشته است؟ می تواند به آسیب شدید کارگر و از دست دادن انگشتان و دستان او منجر شود.
چگونه این اتفاق روی داده است؟ حادثه در نتیجه تلاش کارگر به منظور تمیز کردن ناحیه ای از دستگاه در خلال عملیات کاری و یا در جریان فعالیت تعمیر و نگهداری در حالی که چرخدنده در حال کار بوده. اتفاق افتاده است. روشن است که این سناریوی حادثه نمی تواند در زمانی که چرخدنده ساکن بوده. اتفاق افتاده باشد.

دیگر عوامل موثر و سهیم در وقوع حادثه کدامند؟

این حادثه خیلی سریع اتفاق افتاده است. در این حادثه، وقتی دست کارگر با چرخدنده تماس پیدا می کند. کارگر فرصت زیادی برای نجات یا جلوگیری از حادثه نداشته است. این یک عامل مهم است چرا که به شما در تعیین شدت و احتمال وقوع یک حادثه برای انتخاب کنترل های مناسب خطرات کمک می کند. متاسفانه، تجربه نشان داده است که آموزش ها به تنهایی در کنترل خطرات در زمانی که رویدادها سریع به وقوع می پیوندد خیلی موثر واقع نمی شوند چرا که انسان ها در زمان یک واقعه تنها به سریع واکنش نشان دادن توجه دارند.

چقدر احتمال وقوع یک حادثه وجود دارد؟

تعيين چنین امری نیازمند برخی پیش داوری ها می باشد. اگر شبه حوادث یا موارد واقعی وجود داشته باشد. در این حال احتمال وقوع مجدد آن بالا در نظر گرفته می شود. اگر چرخ دنده در معرض تماس بوده و به آسانی در دسترس می باشد. این موضوع نیز مورد توجه قرار می گیرد.در این مثال، احتمال بوقوع پیوستن این خطر بالاست، چرا که محافظی که مانع از تماس گردد. وجود نداشته و در حالیکه دستگاه در حین کار است.

فعالیت تمیز کاری بر روی آن انجام می گیرد. با دنبال کردن مراحل این مثال، شما می توانید فعالیت های آنالیز خطرات خود را سازماندهی نمایید. مثال های زیر نشان می دهد که آنالیز خطرات شغلی می تواند به منظور شناسایی خطرات بالقوه و یا موجود در هر مرحله اصلی از فرایند تراشکاری (سنگ زنی) آهن ریخته گری شده مورد استفاده قرار گیرد.

تراشکاری (سنگ زنی) آهن ریخته گری شده : مراحل کاری

مرحله 1: قرارگیری قطعه فلزی به منظور ماشین کاری در دستگاه . گرفتن قطعه ریخته گری شده توسط چنگگ دستگاه و جابجایی برای تراش کاری.
مرحله 2: اعمال فشار دستگاه تراش برای تراشکاری و سایش تیزی های قطعه ریخته گری.
مرحله 3: قرارگیری قطعه پرداخت شده در جعبه برای جدا شدن از دستگاه

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.
منبع: دانشجویان بهداشت حرفه ای

User avatar
supporthiraco
Posts: 1
Joined: Mon Feb 15, 2021 12:53 pm

Re: آنالیز خطرات شغلی

Mon Feb 15, 2021 1:04 pm

سلام
ممنون از مقاله خوبتون
از این سایت هم میتونید برای توسعه کسب و کارتون استفاده کنید:
niazpardaz .com

Return to “Farsi / Persian”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests